Pályázati közlemények 2024-04-03 13:20:52

Regisztrációhoz csatolandó iratok

A regisztráció során csatolni szükséges

a) a szervezet képviseletére jogosult személy közjegyző/ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldányát.
b) egyházi jogi személy esetén: a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum (egyházmegyei hatósági igazolás).

Ha a regisztráció (és később a pályázatok benyújtása során) nem a szervezet törvényes képviselője jár el, abban az esetben szükséges a képviselet igazolását szolgáló dokumentum csatolása (pl. meghatalmazás).

Kérjük, azokat a dokumentumokat csatolják, amelyek tartalmazzák a szervezet aktuális, naprakész adatait, így különösen a képviseletre jogosult személyét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a regisztráció során 10 Mb méretű PDF formátumú adatállomány csatolható (egy vagy több fájlban). Kérjük, az iratokat olyan formában szkenneljék be, hogy a méretkorlátot teljesíteni tudják.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a részletes regisztrációs útmutatónkat.

pvopalyazat.hu