Információk a regisztrációhoz

Mikor végezhető el a Civil Támogatási Alap (CTA) rendszerben a regisztráció?


A regisztráció nem kötött a pályázati felhívás megjelenéséhez, mivel a CTA rendszerbe akkor is lehet regisztrálni, ha éppen nincs pályázati benyújtási időszak, azaz a nap 24 órájában bármikor elvégezhető (ha a Kiíró ettől eltérően nem rendelkezik).


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztráció a pályázati benyújtási határidőt megelőző megfelelő időben történő elvégzése a Pályázó felelőssége. A Pályázó semmilyen körülmények között nem érvényesíthet igényt a Kiíróval szemben abban az esetben, ha a regisztráció beküldését a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt megelőző 3 munkanapnál később hajtotta végre, vagy ezt megelőzően hibásan vagy hiányosan hajtotta végre, amely hiánypótlási eljárást (módosítást) tett szükségessé. Kiíró kizárja a felelősségét abban az esetben is, ha a CTA rendszer nem tartós, átmeneti rendszerhibájából, üzemzavarából kifolyólag a regisztráció vagy a pályázat benyújtása átmenetileg nem lehetséges.

Kik regisztrálhatnak a Civil Támogatási Alap (CTA) pályázatkezelő rendszerébe?


Az alábbi GFO kóddal rendelkező szervezetek:


a) egyesület (GFO 529 – egyéb egyesület),
b) egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519),
c) alapítvány (GFO 569 – egyéb alapítvány),
d) alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, intézménye (GFO 565, 563),
e) közalapítvány (GFO 561),
f) közalapítvány önálló intézménye (GFO 562),
g) sportszövetség (GFO 516),
h) sportegyesület (GFO 521),
i) polgárőr egyesület (GFO 526),
j) nemzetiségi egyesület (GFO 528),
k) vallási egyesület (GFO 525) vagy
l) egyházi jogi személy (GFO 55 kategóriába tartozó szervezetek).


A fenti szervezetek közül csak azok regisztrálhatnak, amelyek az alábbi települések valamelyikén
rendelkeznek székhellyel:

 • - Csomád
 • - Csömör
 • - Csörög
 • - Dunakeszi
 • - Erdőkertes
 • - Fót
 • - Göd
 • - Mogyoród
 • - Őrbottyán
 • - Sződ
 • - Sződliget
 • - Vácrátót
 • - Veresegyház


Az egyházi jogi személyek (GFO 55) esetében a fentiekben felsorolt településeken történő bejegyzett székhely nem releváns, azonban a támogatható tevékenységnek egy vagy több fent felsorolt településen kell megvalósulnia.


Hogyan kell regisztrálni a CTA rendszerbe?


A honlap jobb felső sarkában található REGISZTRÁCIÓ feliratra kattintva az alábbi adatokat kell megadni:


1. Pályázó (Szervezet) megnevezése: Kérjük a szervezet teljes és pontos nevét adják meg.


2. E-mail cím: a Pályázó erre az e-mail címre kapja a regisztrációval és a pályázat benyújtásával kapcsolatos rendszer-értesítéseket. Ezért különösen fontos olyan e-mail cím megadása, amelyet a szervezet képviseletére jogosult személy rendszeresen nyomon követ.

3. Jelszó: a regisztrációt követően a pályázatkezelő rendszerbe történő bejelentkezéshez a megadott jelszó megadásával lehet majd belépni. A jelszónak minimum 8 karakter hosszúnak kell lennie és legalább egy nagybetűt és számot is tartalmaznia kell!

4. Pályázó jogi formája: a legördülő menüben meg kell adni a pályázó jogi formáját (például egyesület, alapítvány stb.). Ha a pályázó a felsorolásban nem találja szervezet jogi formáját, úgy nem jogosult a rendszerbe történő regisztrációra (és pályázat benyújtására).

5. A szervezet további adatai (irányítószám, székhely, cím, levelezési cím, adószám, pénzforgalmi számlaszám, nyilvántartásba vételi hatóság/szervezet, képviselő neve, beosztása, kapcsolattartási adatok) – kérjük az adatokat pontosan adja meg.


Mit kell csatolni a szervezet regisztráció során?

A regisztráció során csatolni szükséges 

a) a képviselő közjegyző/ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldányát.
b) egyházi jogi személy esetén: a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum (egyházmegyei hatósági igazolás).

Ha a regisztráció (és később a pályázatok benyújtása során) nem a szervezet törvényes képviselője jár el, abban az esetben szükséges a képviselet igazolását szolgáló dokumentum csatolása (pl. meghatalmazás). 


Kérjük, azokat a dokumentumokat csatolják, amelyek tartalmazzák a szervezet aktuális, naprakész adatait, így különösen a képviseletre jogosult személyét. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a regisztráció során 10 Mb méretű PDF formátumú adatállomány csatolható (egy vagy több fájlban). Kérjük, az iratokat olyan formában szkenneljék be, hogy a méretkorlátot teljesíteni tudják.

Mi történik a regisztráció beküldése után?


1. E-mail cím megerősítése
Sikeres regisztráció után a CTA rendszer azonnal elküld egy üzenetet a regisztrációban megadott e-mail címre. Kérjük, ügyeljen arra, hogy pontos és érvényes e-mail címet adjon meg, mert ez a levél tartalmazza majd az e-mail cím megerősítéséhez szükséges linket. A linkre kattintva az e-mail címet megerősíti, és regisztrációja „Jóváhagyásra vár” státuszba kerül.
Ha nem kapta meg az az e-mail cím megerősítéséhez szükséges levelet, kérjük, nézze meg postafiókjának spam, promóciók vagy egyéb mappáját is. Ha ezekben a mappákban sem találja, a CTA rendszerben kattintson a „Megerősítő e-mail újraküldése” gombra. Ha az e-mailt ezt követően sem érkezik meg a postafiókba, kérjük végezze el ismét a regisztrációt.

2. Regisztráció jóváhagyása / módosítás / elutasítás
A regisztráció az e-mail cím megerősítését követően „Jóváhagyásra vár” státuszba kerül. A regisztrációt kezelő munkatársaink ellenőrzik a megadott adatok pontosságát és hitelességét. Ha a regisztráció megfelel a feltételeknek, a regisztráció jóváhagyásra kerül. A nem regisztrált vagy nem jóváhagyott státusszal rendelkező szervezetek részére pályázati kitöltőprogram megnyitását nem engedi a CTA rendszer.
Ha a regisztráció során megadott adatokban hibát, hiányosságot észlelnek a regisztrációra módosításról szóló üzenet kerül megküldésre a CTA rendszerben, vagy ha a hiba nem hiánypótolható (például igazolhatóan és/vagy nyilvánvalóan hamis, valóságnak nem megfelelő adatok szerepelnek a regisztrációban) a regisztráció elutasításra kerül. A kisebb jelentőségű hibákat (pl. nyilvánvaló elgépelés, nyilvánvaló adattévedés) a munkatársaink saját hatáskörben javíthatják.

3. Jóváhagyott regisztráció
Ha a Kiíró közzétett pályázati felhívást, és az „Aktív” állapotban van, úgy a kitöltőprogram a jóváhagyott regisztrációval rendelkező szervezetek részére megnyílik, és lehetőségük van pályázatot benyújtani.

4. Azonosító nyilatkozat papír alapú megküldése
A regisztráció jóváhagyását követően a CTA rendszer egy azonosító nyilatkozatot generál, amelyet kinyomtatva, a szervezet törvényes/szervezeti képviseletére jogosult aláírásával ellátva kell beküldeni (1 eredeti példányban)

Postai megküldés:
Pest Vármegye Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 7.

Személyes benyújtás:
1. emelet 107-es iroda, munkanapokon 9-15 óra között, pénteken 9-12 óra között
Az azonosító nyilatkozat késedelmes megküldése a pályázat benyújtását nem befolyásolja, azonban - támogatott pályázat esetén - a támogatási szerződés megkötésének feltételét képezi.

Hogyan és mikor tudom módosítani a már regisztrált szervezeti adatokat a CTA rendszerben?

A regisztráció jóváhagyása után bármikor módosíthatóak a szervezet adatai. Az adatok módosítása a „Szervezet” menüpontban jobb oldalon a „Módosítás”-ra kattintva lehetséges. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy adatmódosítás esetén az előző pont szerint a CTA rendszer által generált új, a módosított adatokat tartalmazó azonosító nyilatkozat papír alapú megküldése szükséges (a módosítás jóváhagyását követően).

A regisztrációt végző személy a regisztrációval büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a pályázatkezelő rendszerben (a továbbiakban: CTA rendszer) a szervezet regisztráció során feltüntetett és mellékletként csatolt adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, a regisztráció során tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, továbbá az általa képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata/jogszabály/meghatalmazás alapján jogosult a regisztrációt igénylő szervezet képviseletére.


Módosítva: 2024.04.03.