Pályázati közlemények 2024-04-05 11:46:44

Útmutató a Civil támogatási alap 7. sz. pályázati felhívásához

A felhívásra 2024. április 8-tól nyújthatók be pályázatok. Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák az alábbi útmutatót. 


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alábbi pályázati útmutató kizárólag a Pest vármegyei Civil Támogatási Alap Pályázatkezelő Rendszerben (a továbbiakban: CTA rendszer) történő pályázat benyújtásához szolgál segítségül, és semmilyen körülmények között nem helyettesíti a pályázati felhívás tartalmának megismerését. Kérjük, a pályázat benyújtását megelőzően tanulmányozzák a teljes pályázati felhívást, amely erről a hivatkozásról érhető el.
A pályázatok benyújtása kizárólag a CTA rendszerben lehetséges. Pályázat papír alapú, e-mail vagy személyes kézbesítés útján történő benyújtására nincs lehetőség.

A pályázat benyújtása kizárólag regisztrált szervezetek részére lehetséges. Kérjük, a regisztrációhoz szíveskedjenek tanulmányozni a regisztrációs útmutatót. Regisztrálni a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően is lehet, és javasolt.


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztráció megfelelő időben történő elvégzése a Pályázó felelőssége. A Pályázó semmilyen körülmények között nem érvényesíthet igényt a Kiíróval szemben abban az esetben, ha a regisztráció beküldését a pályázat benyújtási határidejét megelőző 3 munkanapnál később hajtotta végre, vagy ezt megelőzően hibásan vagy hiányosan hajtotta végre, amely hiánypótlási eljárást tett szükségessé. Kiíró kizárja a felelősségét abban az esetben is, ha a CTA rendszer nem tartós, átmeneti rendszerhibájából, üzemzavarából kifolyólag a regisztráció vagy a pályázat benyújtása átmenetileg nem lehetséges. 
Javasoljuk minden Pályázónak, hogy ne csak a regisztrációt, de a pályázat beküldését se a nyitva álló határidőt közvetlenül megelőző utolsó órákban/percekben végezzék el, ugyanis a CTA rendszer által jelzett hiányosságok pótlása időt vehet igénybe, így előfordulhat, hogy nem tudják határidőben benyújtani a pályázatukat!


I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK


Hol találom meg a Civil támogatási alap 7. sz. pályázati felhívását?
A CTA Rendszer címoldalán található Pályázatok gombra kattintva vagy a felső menüsorban szintén a Pályázatok menüpont alatt érhető el a pályázati felhívás. A felhívás teljes szövege alul a „Kapcsolódó dokumentumok” alcím alatt tölthető le PDF formátumban. Kérjük, tanulmányozzák a teljes pályázati felhívást!


Mikor és hogyan tudok pályázatot benyújtani a Civil támogatási alap 7. sz. pályázati felhívására?
Az előző pontban ismertetett Pályázatok menüpont alatt jobb oldalon a PÁLYÁZATI ADATLAP gombra kattintva érhető el.

A pályázati adatlap eléréséhez a regisztráció során megadott adatokkal (e-mail cím, jelszó) be kell lépni a CTA rendszerbe. Ha elfelejtette jelszavát, kérjük kattintson a bejelentkezési mezők alatt található „Elfelejtette jelszavát?” feliratra, és kövesse a CTA Rendszer utasításait.
A pályázati adatlap csak és kizárólag a jóváhagyott regisztrációval rendelkező szervezetek részére nyílik meg.

A pályázatok benyújtása kizárólag 2024. április 8-tól – 2024. április 25. 24:00 óráig lehetséges. 2024. április 8. napját megelőzően a regisztrált szervezetek sem érik el a pályázati adatlapot.Miért nem nyílik meg a Pályázati adatlap gombra kattintva a kitöltendő pályázati adatlap?
Kérjük, vizsgálja meg, hogy az alábbi okok valamelyike fennáll-e:

  • a szervezet még nem regisztrált a CTA rendszerbe,
  • a szervezet bár regisztrált, de még nem hagyták jóvá a regisztrációt,
  • a szervezet bár elfogadott regisztrációval rendelkezik, de nem jelentkezett be a CTA rendszerbe (a rendszer a pályázatot benyújtani szándékozó, be nem jelentkezett szervezeteket automatikusan a bejelentkezési oldalra irányítja),
  • 2024. április 8. előtt próbálkoznak pályázat benyújtásával (a pályázatok benyújtásának lehetősége csak 2024. április 8-án nyílik meg).

Amennyiben a fentiek mind teljesültek és ennek ellenére sem nyílik meg a pályázati adatlap, kérjük a civilpalyazat@pestmegye.hu e-mail címen jelezzék, és csatolják az elutasítást jelző képernyőképet is.  


II. PÁLYÁZATI ADATLAPPAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK


Hogyan kell kitölteni a pályázati adatlapot?
Kérjük, az alábbiak szerint, illetve a pályázati felhívásban és a CTA Rendszerben ismertetett követelmények mentén töltsék ki az adatlapot.

A pályázati adatlapon kérjük, adja meg a pályázat címét.

1. A pályázat tárgyát képező tevékenység
A pályázati adatlapon meg kell adni a projekt tárgyát képező tevékenységet a jelölőnégyzetbe történő kattintással. Legalább egy tevékenység megadása kötelező.
Egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia, amelyet a projekt részletes leírásában (6. pont) megfelelően indokolni kell:

a) Kulturális, tájékoztatási tevékenység (pl., művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített kulturális örökség védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
b) Helyi közösségek fejlődését szolgáló tevékenység
c) Helyi oktatási és egészségügyi intézmények részére nyújtott szolgáltatást bővítő tevékenység) 
d) Vallási, hitéleti tevékenység
e) Sporttevékenység, sportszakmai tevékenység
f) Szabadidős és hobbitevékenység 
g) Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása)
h) Természeti környezet védelme és fejlesztése, zöldfelületek bővítése, klímaváltozás elleni védelem, állatvédelem
i) Helyi jelentőségű turisztikai tevékenységek
j) Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, közlekedés-biztonság)
k) Nemzetközi együttműködésen alapuló ifjúsági programok, valamint határon túli magyar szervezetekkel vagy határon túli magyar közösségek részére megvalósítandó programok, tevékenységek az a-i) pont szerint


2. A projekt támogatott tevékenységeinek befejezése
A támogatott tevékenység befejező időpontját a pályázati adatlapon meg kell adni (év.hónap.nap)
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete (támogatott tevékenység kezdete) automatikusan a felhívás megjelenésének napja (2024. április 8.).
A támogatott tevékenység befejező időpontja nem lehet későbbi, mint 2025. március 31., építéssel járó projektek esetében 2025. december 31.
A számlákon szereplő teljesítési napnak 2024. április 8. és a megjelölt befejező időpont közé kell esnie, ellenkező esetben a beszámolóhoz benyújtott számla elutasításra kerül, amely támogatás-visszafizetési kötelezettséggel jár.

3. A projekt megvalósításának helyszíne (több is megjelölhető).

A jelölőnégyzetben meg kell jelölni azokat a településeket, ahol a pályázó a projektet megvalósítja. Több település is válaszható, azonban ebben az esetben a pályázat támogatása esetén kötelező az összes megjelölt településen az egyes projekttevékenységek megvalósítása.

4. Építés megvalósításának helyszíne (pontos cím, helyrajzi szám)
Ezt a mezőt csak építéssel járó projekt esetében kell kitölteni. Ha az Ön pályázata nem tartalmaz épület átalakításával, bővítésével, felújításával járó tevékenységet, ezt a mezőt hagyja üresen. A CTA rendszer nem fog hibajelzést küldeni, és engedi a pályázat benyújtását akkor is, ha ezt a mezőt üresen hagyja.

5. A projekt tartalmának bemutatása
Ebben a mezőben elsősorban az alábbi szempontok mentén kell bemutatni a projekt tartalmát.
- a projekt célja és a cél eléréséhez szükséges tevékenységek bemutatása,
- a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek helyi jelentősége, helyi igényekre való reflektálása (k. pont szerinti tevékenység választása esetén a határon túli magyar szervezetek/közösségek szempontjából a projekt jelentőségének ismertetése),
- a projekt célcsoportja, a célcsoport elérésének módja,
- a költségtervben szereplő költségek bemutatásának szakmai alátámasztása.
Részletes kifejtést nem igénylő esetben költségekhez kapcsolódó indoklás az egyes költségsoroknál is megadható.
A projekt bemutatására legfeljebb 6000 karakter áll rendelkezésre.
Kérjük, a projektet fókuszáltan, kizárólag a megvalósítandó tevékenységekre és a kapcsolódó értékelési szempontokra figyelemmel szíveskedjenek bemutatni, és kérjük, mellőzzék a felesleges vagy nem közvetlenül a projekt tevékenységek bemutatásához közvetlenül kötődő információk leírását.

6. ÁFA nyilatkozat
Kérjük, hogy a szervezetére, illetve a projektre vonatkozó ÁFA státuszt a jelölőnégyzetben adja meg.

  • Az általam képviselt szervezet nem alanya az ÁFA-nak, a megvalósítandó projekthez kapcsolódóan nem igényelheti vissza, illetve nem vonhatja le azt. Az általam képviselt szervezet a projekt tevékenységeivel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t nem igényli vissza, illetve nem vonja le. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
  • Az általam képviselt szervezet alanya az ÁFA-nak, a megvalósítandó projekthez kapcsolódóan, ÁFA-t visszaigényli, illetve levonja. Az általam képviselt szervezet a projekt tevékenységeivel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli, illetve levonja. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
  • Az általam képviselt szervezet alanya az ÁFA-nak, de a megvalósítandó projekthez kapcsolódóan nem igényelheti vissza, illetve nem vonhatja le azt. Az általam képviselt szervezet a projekt tevékenységeivel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t nem igényli vissza, illetve nem vonja le sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.


7. Nyilatkozat ajánlattevők függetlenségéről
A pályázónak a pályázat benyújtásához kötelező megadni az alábbi nyilatkozatota költségek alátámasztására szolgáló ajánlatok ajánlattevőinek függetlenségéről.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázat támogatása esetén a projekt megvalósítása során az alábbi függetlenségi szempontokat (összeférhetetlenségi okokat) változatlan tartalommal a projekt szállítói (igénybe vett szolgáltatások, immateriális javak, eszközbeszerzés stb.) vonatkozásában is érvényesíteni kell a támogatási szerződés rendelkezései szerint.
A nyilatkozatot a jelölőnégyzetben történő jelöléssel kell megtenni:
Nem független az ajánlattevő, amelyben a pályázó vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a pályázó szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a pályázó vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
Nyilatkozom, hogy a pályázati adatlap mellékleteként benyújtott ajánlatok ajánlattevőivel szemben nem áll fenn a fenti, ajánlattevői függetlenségre vonatkozó összeférhetetlenségi ok.

8. Nyilatkozat pályázathoz kapcsolódó feltételekről
Az alábbi nyilatkozatokat a pályázat benyújtásához kötelező megadni. Kérjük, tanulmányozzák figyelmesen ezek tartalmát. A nyilatkozatpontok tartalmának való megfelelés esetén a jelölőnégyzetben jelöljék azt, hogy szervezetük  valamennyi nyilatkozatpontnak megfelel. Bármelyik követelmény nem teljesülése esetén a pályázat nem nyújtható be, illetve ha valamely követelmény később következik be, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül és/vagy a támogatási szerződés nem kerül megkötésre.
A nyilatkozatot a jelölőnégyzetben történő jelöléssel kell megtenni.

A Pályázó szervezet képviseletében nyilatkozom, hogy 

1. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint e pályázat tárgyában támogatási igényt korábban vagy jelen pályázat benyújtásával egyidejűleg az általam képviselt szervezet nem nyújtott be;

2. az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

3. az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;

4. az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek;

5. az általam képviselt szervezet megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ és 8. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek;

6. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

7. az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;

nincsen Pest Vármegye Önkormányzata, valamint a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal felé meg nem fizetett, lejárt tartozása.

A Pályázó szervezet nevében kijelentem, hogy a Pályázó valamennyi fentiekben ismertetett követelménynek megfelel.III. PÁLYÁZAT KÖLTSÉGTERVÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Milyen költségek tervezhetők a pályázatban?
A pályázat keretében az alábbi költségtípusok tervezhetők:
- Igénybe vett szolgáltatások költségei
- Reprezentációs költség és üzlet ajándék
- Tárgyi eszközök
- Immateriális javak
- Anyagköltség
- Építés (kizárólag meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése)
- Projektmenedzsment / pályázat előkészítés (munkabér vagy megbízási díj)
- Projektmenedzsment / pályázat előkészítés (igénybe vett szolgáltatások)

Kérjük, az egyes költségsorokra elszámolható , illetve nem elszámolható tételek tekintetében is tanulmányozzák a pályázati felhívás rendelkezéseit.
Az egyes pályázati költségvetési tételeket a megfelelő költségkategóriába kell tervezni.

Hogyan lehet rögzíteni az egyes költségvetési tételeket?
A projekt tervezett költségeit a „Költségterv kitöltése” mezőben kell rögzíteni az adott költségkategória alá.

Koltsegterv_minta.png 113.35 KB
Az egyes költségsorokon meg kell adni a szolgáltatás (eszköz stb.) tárgyát/megnevezését, a mennyiséget, a mennyiségi egységet, az ÖSSZES nettó költséget és annak ÁFA tartalmát. 


Ha a szolgáltatás ÁFA mentes, 0 Ft-ot kell tervezni.
A „Bruttó összesen” mezőt a CTA rendszer saját maga kalkulálja. 
Ha a mennyiségi egység nem értelmezhető, kérjük, 1 db-ot tüntessenek fel, és a költségsor leírását a „Részletezés / indoklás / megjegyzés” mezőben fejtsék ki. 
Valamennyi költségsor indoklása, részletezése kötelező! Ennek olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből megállapítható a szolgáltatás (eszköz stb.) tárgya, jellemzői, a projekt megvalósításához való közvetlen kapcsolódása. Ez gyakorlatban nem, vagy nem minden esetben igényel hosszú indoklást, az információkat fókuszáltan és kellő konkrétsággal kell megadni. 

Új költségsort a zöld nyíllal jelzett gombra történő kattintással lehet nyitni.

Ha egy költségsort megnyitottak, de utóbb mégsem kívánják rögzíteni, vagy már rögzített és rontott költségsort kívánnak törölni, úgy ezt a fenti ábra költségsorainak jobb oldalán lévő piros „kuka” kattintásával tehetik meg. 

A pályázat benyújtása előtt (alul a Pályázat beküldése gombra kattintás előtt) bármilyen felvitt költségsort tudnak törölni vagy újat felvinni. A pályázat benyújtását követően erre már nem lesz lehetőségük. 


Mikor kell csatolni a piaci ár igazolását (pl. árajánlat)?
Bruttó 100 ezer forintot meghaladó beszerzések esetében a piaci árat a pályázat benyújtása során alá kell támasztani a pályázati felhívásban meghatározott módon. Kérjük, az ezzel kapcsolatos részletszabályokat tanulmányozzák a pályázati felhívásban.
A piaci ár igazolását minden egyes, bruttó 100 ezer forintot meghaladó beszerzéssel érintett költségsor esetében csatolni szükséges a fenti képen piros nyíllal jelzett helyen. A csatolt fájl/fájlok nem haladhatják meg a 10 Mb méretet (költségsoronként).
A piaci ár igazolást csatolni kell akkor is, ha az adott költségsoron tervezett beszerzés nem éri el a bruttó 100 ezer Forintot, de az alábbi kérdésben ismertetett egybeszámítási kötelezettség (részekre bontás tilalma) alá esik.

Milyen részletezettségű költségtervet kell készíteni (összefüggésben a piaci ár igazolásával)?
A költségvetés tervezése során nem lehet a beszerzéseket mesterségesen részekre bontani annak érdekében, hogy a Pályázó a piaci ár igazolásának kötelezettségét megkerülje.
Ebből a szempontból egybe kell számítani
- az azonos rendeltetésű, egymással közvetlenül összefüggő és azonos szakmai tartalmú szolgáltatásokat, illetve
- az azonos, vagy hasonló felhasználási célú eszközöket/immateriális javakat/anyagköltségeket/reprezentációs költségeket.

A gyakorlatban tehát ha pl. bruttó 70 ezer Ft-ért szereznek be gyerekfoglalkozásokhoz filctollat és bruttó 60 ezer forintért ceruzát, ezek értékét (130 ezer Ft)  jellegéből adódóan egybe kell számítani akkor is, ha egyenként nem érnék el a 100 ezer forintot. Ezért kérjük, ezeket egy sorba tervezzék és a „Részletezés / indoklás / megjegyzés” mezőbe tüntessék fel ezek mennyiségi és minőségi részletezését (pl. 100 darab filctoll és 200 darab ceruza beszerzése), továbbá csatolják a piaci ár megalapozását. 

Hasonlóan, ha például 20 darab társasjátékot szereznek be 120 ezer Ft értékben, kérjük, egyazon sorban tüntessék fel pl. „Társasjátékok beszerzése” címmel és a „Részletezés / indoklás / megjegyzés” mezőben tüntessék fel ezek mennyiségi és minőségi részletezését, amely ebben az esetben az alábbi részletezéssel elengedő lehet:  pl. 20 darab társasjáték beszerzése gyermekfoglalkozásokhoz, és csatolják a piaci ár igazolását.

Ugyanakkor a projekt keretében beszerzendő pl. számítástechnikai adathordozó eszköz 80 ezer forint tervezett összeggel nem esik egybeszámítás alá a fenti toll-ceruza vagy társasjáték beszerzésekkel, így erre piaci ár igazolása nem szükséges, amennyiben a tervezett bruttó összeg a 100 ezer forintot nem haladja meg (és nincs más költségsor, amellyel egybe kellene számítani).

Másik oldalról ugyanakkor kérjük, hogy a bruttó 100 ezer forint alatti ÖSSZESÍTETT értékkel rendelkező, hasonló felhasználási célú, „apró” költségtételeket ne vigyék fel külön-külön költségsorokba. Pl. ha mindösszesen  80 ezer forintért terveznek beszerezni papírt, ceruzát, filctollat stb. gyerekfoglalkozásokhoz, akkor ezeket ne rögzítsék külön-külön sorban tételesen, hanem egy költségsorba pl. „Gyerekfoglalkozásokhoz kapcsolódó anyagbeszerzések” címmel bruttó 80 ezer forinttal tervezzék be, és a „Részletezés / indoklás / megjegyzés” mezőbe elegendő ezeket az eszközöket/anyagokat ismertetni.

Tekintettel arra, hogy a pályázatok rendkívül széles körű tematikával rendelkeznek, amelyek a legkülönfélébb beszerzéseket teszik szükségessé, a fenti példák kizárólag tájékoztatási céllal kerültek ismertetésre, minden lehetséges beszerzésre nem tudunk kitérni, azonban a fentiek esetében „zsinórmértékkel” kell eljárni az ettől teljesen különböző szolgáltatások és más beszerzések költségvetési tervezése során. 

Hol tudom rögzíteni a pályázat keretében az igényelt támogatás összegét?
A költségtervben rögzített költségeket az utolsó költségsor alatt (a Pályázat beküldése gomb felett) a CTA Rendszer az ÖSSZESÍTÉS mezőben maga összesíti. A pályázat keretében minimum 100.000 Ft, de maximum 20.000.000 Ft támogatás igényelhető.

FIGYELEM: a pályázati adatlapon nem kell és nem is lehet rögzíteni az igényelt támogatás összegét. Az igényelt támogatás összege a költségtervbe felvitt költségsorok CTA Rendszer által kalkulált összege lesz.

A költségsorok alján található ÖSSZESÍTÉSBEN folyamatosan nyomon követhető a felvitt költségek összesített összege. Mivel az összesítés képezi a támogatási igényt, ezért ez HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN NEM MÓDOSÍTHATÓ. Azaz, ha valamely költségtételt elmulasztottak rögzíteni, úgy utóbb erre hiánypótlás keretében sem lesz lehetőségük, sem a rögzíteni elmulasztott költségtétel és a teljes támogatás összege tekintetében sem.

Ezért kérünk minden Pályázót, hogy a pályázati költségvetését manuálisan (papír alapon vagy Excelben) is készítsék el saját maguk ellenőrzése céljából, és csak akkor kattintsanak a „Pályázat beküldése” gombra, ha megbizonyosodtak róla, hogy valamennyi költségtétel rögzítésre került, és azok összege az ÖSSZESÍTÉS mezőben megegyezik az Önök által előzetesen kalkulált támogatási igénnyel. 

Koltsegterv_osszesito.png 65.44 KBIV. PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSÉT KÖVETŐ TEENDŐK


Honnan tudom, hogy sikeresen beküldtem a pályázatomat a CTA rendszerben?
Ha a pályázati adatlap kötelezően kitöltendő mezői hiányosak vagy valamilyen, a rendszerben paraméterezett adat nem megfelelő, a rendszer hibajelzést ír az adott mezőhöz, amelyet javítaniuk szükséges. (Javítás után is kérjük ellenőrizzék, hogy az igényelt támogatás összege megfelelő-e.).

A pályázat sikeres beküldését követően a képernyőn megjelenik a pályázat sikeres beküldésére utaló felirat, ezzel egyidejűleg a CTA rendszer a regisztráció során megadott e-mail címre visszaigazolást küld a pályázat benyújtásáról. Kérjük, ezt a rendszerüzenetet őrizzék meg a postafiókjukban. Ha nem kapnak rendszerüzenetet azonnal, de legfeljebb néhány órán belül, kérjük lépjenek be ismét a CTA rendszerbe és ellenőrizzék Pályázatuk státuszát a „Pályázataim” menüpont alatt.

Milyen teendőm van a pályázat benyújtása után?
A CTA rendszer által a regisztrált e-mail címre küldött pályázat benyújtásáról szóló visszaigazolásában is ismertetésre kerül, hogy a „Pályázati adatigazolás és nyilatkozat” megnevezésű, a CTA rendszer által generált dokumentumot le kell tölteni, ki kell nyomtatni és a szervezet szervezeti/törvényes képviselője által aláírva postai úton megküldeni vagy személyesen kézbesíteni szükséges.

A dokumentum az Ön által rögzített és beküldött pályázat főbb adatait, illetve a pályázati adatlapon megtett egyes jognyilatkozatokat tartalmazza papír alapon is.

Postai megküldés:
Pest Vármegye Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 7.

Személyes benyújtás:
1. emelet 107-es iroda, munkanapokon 9-15 óra között, pénteken 9-12 óra között

Milyen határideje van a „Pályázati adatigazolás és nyilatkozat” dokumentum beküldésének?
A pályázati adatigazolás beküldésének külön határideje nincs, a pályázat elbírálását nem akadályozza, azonban ennek támogató általI kézhezvétele nélkül nem köthető támogatási szerződés abban az esetben sem, ha a támogató a pályázatot támogatta (támogató ebben az esetben a döntésében a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a dokumentum kézbesítését határozza meg). Ezért javasoljuk, hogy a pályázat benyújtását követően a lehető legrövidebb időn belül adják postára a nyilatkozatot.

Mi történik a pályázat benyújtása után?
A támogató részéről a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően megkezdődnek a formai értékeléssel kapcsolatos folyamatok. Amennyiben hiánypótlás szükséges, úgy a hiánypótlási felhívás megküldésére és a hiánypótlás teljesítésére is a CTA rendszerben kerül sor. A rendszer kizárólag csak a pályázati adatlap és /vagy költségterv hiánypótlással érintett részeihez enged a pályázónak módosítást eszközölni. Kérjük, kövessék figyelemmel a regisztrált e-mail címre érkező értesítéseket és az abban megadott hiánypótlási határidőt.

Visszavonhatom-e a pályázatomat?
A főoldalon a Pályázataim menüpont alatt az adott pályázathoz kapcsolódó „Szerkesztés” gombra kattintva felkínálja a rendszer a pályázat visszavonásának lehetőségét (piros felirat: Pályázat visszavonása).

Mikor kapok értesítést a pályázatom eredményéről?
A tartalmi értékelés után, a Vármegyei Értéktár Bizottság döntését követően a CTA rendszerben kerülnek kiküldésre a pályázatok eredményei. A nyertes pályázóknak az értesítésben megküldésre kerülnek a támogatási szerződéskötés feltételei is.

Módosíthatom-e a pályázatban megadott tevékenységeket és/vagy költségtervet a projekt megvalósítása során?
A támogatott tevékenység alapvető célja és alapvető tartalma nem módosítható. A költségtervben rögzített költségsorok között a pályázó a támogatási szerződésben ismertetett módon és mértékkel térhet el indokolt esetben, amelyet meghaladó eltérés esetén a támogató külön döntését is szükségessé teheti. Erre vonatkozóan a támogatási szerződés és elszámolási útmutató nyújt majd részletszabályokat a nyertes pályázó részére. 
A pályázati eljárás jelenlegi, benyújtási fázisában minden pályázó részére javasoljuk, hogy a projektet kellően megalapozott szakmai tartalommal, megfelelő körültekintéssel és átgondolt költségtervvel készítsék el, mivel módosításra utóbb csak korlátozott mértékben, esetenként a támogató döntésétől függően lesz csak lehetőségük.